• Job Seeking Focus
    求職焦點
    Job Seeking Focus
2005年3月3日
人 到 中 年 , 男 士 擔 心 脫 髮 , 變 成 「 地 中 海 」 , 女 則 害 怕 身 材 走 樣 , 變 身 肥 師 奶 , 人 到 中 年 被 辭 退 , 最 苦 惱 莫 過 於 被 老 闆 年 齡 歧 視 , 加 入 失 業 大 軍 。 有 人 事 顧 問 指 出 , 打 工 仔 年 逾 40 , 難 免 有 機 會 面 對 被 歧 視 危 機 , 其 中 電 訊 、 零 售 及 秘 書 均 屬 最 難 入 的 行 業 , 應 及 早 應 變 以 保 飯 碗 。
View More
2004年9月23日
搵 工 有 很 多 方 法 , 但 不 見 得 每 種 都 見 效 : 寄 求 職 信 石 沉 大 海 、 去 招 聘 會 競 爭 激 烈 、 熟 人 介 紹 又 可 遇 不 可 求 。 最 方 便 快 捷 的 方 法 , 莫 過 於 找 Agent 幫 忙 , 只 要 準 備 好 履 歷 表 , 就 自 然 有 工 找 上 門 。 每 個 人 都 試 過 搵 工 , 但 有 否 想 過 一 份 幫 人 求 職 的 工 作 又 是 怎 樣 的 ? 現 職 中 原 人 力 資 源 顧 問 公 司 董 事 總 經 理 的 周 綺 萍 (Alexa) 簡 單 一 句 「 職 位 跟 求 職 者 的 配 對 」 , 正 正 是 人 力 資 源 顧 問 工 作 最 實 在 的 寫 照 。
View More
2004年8月12日
勞 工 處 與 香 港 青 年 協 會 昨 日 分 別 舉 行 兩 個 招 聘 會 , 合 共 提 供 逾 2500 個 職 位 , 吸 引 近 萬 名 求 職 者 到 場 尋 找 機 會 。 有 計 劃 聘 請 大 學 生 的 飲 食 業 僱 主 擔 心 在 經 濟 好 轉 下 , 難 吸 引 大 學 生 ; 而 不 少 大 學 生 亦 坦 言 寧 願 選 擇 文 職 。 人 力 顧 問 指 文 職 工 作 會 日 漸 減 少 , 促 大 學 生 面 對 現 實 , 嘗 試 在 其 他 行 業 發 展 。
View More