• Job Seeking Focus
    求職焦點
    Job Seeking Focus
2003年2月20日
曾 聽 過 一 個 飲 食 集 團 招 聘 秘 書 , 招 聘 廣 告 刊 登 一 天 後 , 翌 日 早 上 有 關 部 門 已 經 收 到 成 尺 高 的 求 職 信 。 求 職 者 面 對 如 此 眾 多 的 對 手 , 究 竟 怎 樣 才 能 突 圍 而 出 , 成 功 得 到 面 試 機 會 ? 今 次 筆 者 便 請 來 中 原 專 業 人 事 顧 問 公 司 董 事 總 經 理 周 綺 萍 小 姐 教 路 , 提 醒 各 位 求 職 者 撰 寫 求 職 信 及 履 歷 表 時 要 注 意 的 事 項 , 以 增 加 面 試 機 會 。
View More
2002年10月29日
經 濟 不 景 , 「 打 工 仔 」 飽 受 裁 員 、 減 薪 的 威 脅 。 然 而 , 「 打 工 仔 敢 唔 敢 未 搵 到 新 工 就 辭 職 ? 」 對 這 一 問 , 香 港 人 才 管 理 協 會 會 長 劉 湘 華 不 假 思 索 便 答 : 「 在 這 個 時 勢 , 絕 對 有 人 夠 膽 這 樣 做 , 而 且 為 數 不 少 。 」
View More
2002年8月20日
營 商 環 境 艱 難 , 人 力 市 場 受 壓 , 本 港 的 失 業 率 高 達 7 . 7 % , 約 有 2 6 萬 失 業 大 軍 。 對 中 五 中 七 生 來 說 , 求 職 之 路 不 容 易 走 , 因 擁 有 工 作 經 驗 的 人 士 及 大 學 畢 業 生 在 求 職 方 面 也 處 處 碰 壁 , 更 何  他 們 學 歷 不 太 高 、 技 能 未 算 多 和 工 作 經 驗 又 沒 有 呢 ?
View More