• Job Seeking Focus
    求職焦點
    Job Seeking Focus
2004年9月23日
搵 工 有 很 多 方 法 , 但 不 見 得 每 種 都 見 效 : 寄 求 職 信 石 沉 大 海 、 去 招 聘 會 競 爭 激 烈 、 熟 人 介 紹 又 可 遇 不 可 求 。 最 方 便 快 捷 的 方 法 , 莫 過 於 找 Agent 幫 忙 , 只 要 準 備 好 履 歷 表 , 就 自 然 有 工 找 上 門 。 每 個 人 都 試 過 搵 工 , 但 有 否 想 過 一 份 幫 人 求 職 的 工 作 又 是 怎 樣 的 ? 現 職 中 原 人 力 資 源 顧 問 公 司 董 事 總 經 理 的 周 綺 萍 (Alexa) 簡 單 一 句 「 職 位 跟 求 職 者 的 配 對 」 , 正 正 是 人 力 資 源 顧 問 工 作 最 實 在 的 寫 照 。
View More
2004年8月12日
勞 工 處 與 香 港 青 年 協 會 昨 日 分 別 舉 行 兩 個 招 聘 會 , 合 共 提 供 逾 2500 個 職 位 , 吸 引 近 萬 名 求 職 者 到 場 尋 找 機 會 。 有 計 劃 聘 請 大 學 生 的 飲 食 業 僱 主 擔 心 在 經 濟 好 轉 下 , 難 吸 引 大 學 生 ; 而 不 少 大 學 生 亦 坦 言 寧 願 選 擇 文 職 。 人 力 顧 問 指 文 職 工 作 會 日 漸 減 少 , 促 大 學 生 面 對 現 實 , 嘗 試 在 其 他 行 業 發 展 。
View More
2004年8月12日
據 中 原 專 業 人 事 顧 問 公 司 董 事 總 經 理 周 綺 萍 指 出 :「 當 經 濟 不 景 氣 , 部 分 公 司 會 對 一 些 支 援 性 職 位 開 刀 , 但 無 論 經 濟 狀 況 好 與 壞 , 為 了 維 持 業 績 都 需 要 請 Sales ( 營 銷 ) , 所 以 我 很 鼓 勵 有 興 趣 的 人 投 身 Sales 這 行 。 」
View More